Közhasznú feladatok, amit szervezetünk már eddig teljesített és vállalt, hogy a jövőben teljesíteni fog.

Nyilatkozat közhasznú tevékenység ellátásáról

Az Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület elnöke Kovács Bertalanné nyilatkozom, arról, hogy szervezetünk az alábbi közhasznú tevékenységeket látta el, és a jövőben szeretné ellátni.

6. tevékenység:  Kulturális örökség megóvása – 7. műemlékvédelem: A kulturális örökség védelme. Az épített környezet alakítása és védelme. A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele

2001. évi. LXIV.tv. a kulturális örökség védelméről 61/8§(1)

2001. évi. LXIV.tv. a kulturális örökség védelméről 5§(1)

2001. évi. LXIV.tv. a kulturális örökség védelméről 61/8§(3)

Babarcon GULÁG emléktáblát állított szervezetünk az Oroszországba kényszermunkára elhurcoltak emlékére. Amit ünnepélyes keretek között avattunk fel és utána állófogadásra is meghívtuk az eseményen résztvevőket. Segítségünkre volt a Babarci Önkormányzat és a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat. /hellyel, ismeretséggel, és süteményekkel, itallal, stb./

Az emléktábla állítás helyszíneit könyvben és applikáción is megjelentetik.

Tevékenység 8. Természetvédelem, állatvédelem. 9. Környezetvédelem. hulladékgazdálkodás, természetvédelem. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. §(4) 3. 11.12. törvény

Szervezet kertjének a takarítás /száraz növények, levelek Összegyűjtése folyamatosan évente többször.

Játszótéri játékok festése, játszótéri padok felújítása, folyamatos, eddig 2 játszótérnél voltunk jelen.

Játszótér takarítás, levelek söprése, a lapok közül a fű kiszedése

Csatlakoztunk a szervezetünk kertjével: Magyarország legszebb konyhakertjei országos programjához közösségi kerttel.

Csatlakoztunk a WWF felhívásához – 1 órára lekapcsoltuk az elektromos tárgyakat, villanyt, másokat is erre kértünk.

Jobb Veled a Világ Alapítvány kezdeményezéséhez is csatlakoztunk a Föld Napja alkalmából.

TESZEDD akció keretében 10 zsák szemetet gyűjtöttünk össze Pécs kertvárosában.

1.Tevékenység: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés: a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb károsító hatások elleni fellépés. jogszabály: 1997.évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)

a.Véradás szervezése – kitelepülés 1997.évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)

b.Egészséges életmódot célzó szolgáltatások. Tervben volt és van: sószoba üzemeltetése, előadások, műhelygyakorlatok tartása, ami erre irányul. Forrás /saját hely hiánya miatt elmaradt. 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9. törvény

8. és 9. tevékenységek: Természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása.

Egészségtudatosságra és Környezettudatosságra hívtuk fel a figyelmet és tanítottunk:

Egészség – és környezettudatos programok szervezése a Nevelési Központban, a Pécs Plázában egy –egy eseményhez kapcsolódva. Pl. gyermeknap, szüret, családinap, augusztus 20 – kézműves foglakozásokkal egybekötve évente több alaklommal.

Szervezői voltunk az I Tanuló Fesztiválnak, amit a 650 éves egyetem kezdeményezett – UNESCO díj átadóra – és hagyomány teremtési céllal.

20. tevékenység: Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások – Támogatja a lakosság önszervező közösségeit 2011. évi. CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b)

Közösség formálás, összetartás, egymásra figyelés erősítése:

Szomszédünnepet szerveztünk Ismerjük meg egymást – Nyissunk egymásra szomszéd

Valentin napi játékot hirdettünk – a nyeremény BIO termékek voltak

Nyugdíjasok- Nyugdíjas Egyesület és a Pécs rádió között közvetítői szerepet vállaltunk, hogy egymásra találjanak a közös érdekek, igények.

Programjaink, rendezvényeink során közösségi szolgálatos diákokat foglalkoztatunk, szerződésünk is van már az Árpád Fejedelem Gimnáziummal.

Tevékenység: 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése. 10, Gyermek és Ifjúság védelem, gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. 1997. évi. XXXI. tv. a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról. 17.§ (1), 2011 évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 18.

TESCO-ban, Plázában, honlapunkon, facebook oldalunkon élelmiszer, játék, tanszer, könyv adományt gyűjtöttünk, gyűjtünk és osztunk hátrányoshelyzetben élőknek. Kapcsolatban állunk a védőnői szolgálattal tőlük kapunk címeket.

Hajléktalanokat kerestünk fel a Támaszalapítvánnyal segítettünk étellel, melegitallal, takaróval.

Ruhát gyűjtünk, osztunk a Pécsi vagyonhasznosítóval a rászoruló családoknak.

Fórumokon veszünk részt, ahol megosztjuk a véleményünket, ötleteinket és mi magunk is tervezünk fórumot szervezni több témában, amint lesz rá forrásunk.

 

Egészségünkért & Környezetünkért Egyesületünk célja: az alapító okirat szerint.

a. A tudatos életmód formálása, terjesztése.

A felnőttek és gyerekek egészségtudatos és környezet tudatos nevelése, kreatív gondolkodásra való késztetése.

b. Alternatív egészségmegőrzés és környezetünk védelme

Az emberek, gyerekek hagyományos alternatívákkal való megismertetése, életmódtudatos nyitottságuk és hagyománytiszteletük kiépítése. (gyógynövények ismerete, használata, só-terápiák,)

c.  Előadások tartása, rendezvények szervezése, klubok létrehozása

·   A csecsemő – kisgyermekkorú gyermekek, szoptatós anyukák, gyermekes szülők segítése.

·  Egészségtudatos és környezettudatos, egymást segítő, aktív, felnőtt és gyermekbarát, társadalom kiépülésének elősegítése a fent megnevezett témákkal kapcsolatban is.

d. Beteg emberek támogatása, adományok gyűjtése

2.1 Az Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület gazdasági tevékenységet nem végez,

Azonban, a célja szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

EKE tevékenysége:

2.2 Az EGÉSZSÉGÜNKÉRT & KÖRNYEZETÜNKÉRT egyesület céljának megvalósítása érdekében feladatai, tevékenységek:

I. Egészségügyi és környezetvédelmi tevékenység:

a. Tudatos életmód formálása

b. Alternatív egészségmegőrzés

c. Környezetünk védelme, fenntarthatóság

d. Alternatív megoldások terjesztése, oktatása

e. Előadások tartása a környezetvédelemről és egészségmegőrzésről

II. Szociális, hátrányos helyzetű és családvédelmi tevékenység:

a. Beteg , idős emberek és rászoruló családok támogatása

b. Pénz, tárgyi, ruha és egyéb adományok gyűjtése

c. Gyerekeknek játékos vetélkedők rendezése a felsorolt témákkal kapcsolatban

d. Egészségnapok szervezése és részvétel ilyen eseményeken

e. Együttműködés más civilszervezetekkel

f. Meglévő tapasztalatok bővítés, beemelése az egyesület tevékenységébe

III. Egyéb civil tevékenységek

2.3 A fenti célok elérése érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket, feladatokat végezte eddig is (zárójelben 1-1 konkrét eredményünket, megemlítjük), és szeretné a jövőben is:.

a) Parkok, kertek, játszóterek gondozása, takarítása, felújítása

(Pécsen, magánszemélyként már több hasonló munkát végeztünk a környezetünkben.)

Megváltozott munkaképességű, rokkantak és gyermekes családok érdekeinek képviselete (pl. akadálymentesítéssel kapcsolatos ügyintézés, Diszkrimináció Ellenes Mozgalom);

c) Jótékonysági gyűjtés, rászorulók részére.  Használt ruhák / tárgyak Börzéinek szervezése lebonyolítása

Szeretnénk a gazdaságot is élénkíteni, ezért a vállalkozók felé is nyitunk, lehetőséget adunk a börzék keretében olyan termékek árusítására, amit a családok naponta használnak, ( pl.               pelenka, ruhanemű, fürdetők, baba-gyermek kozmetikumok) vagy egy-egy termék megvásárlásával nyitnak az egészségesebb és környezettudatosabb életmód felé. Pl. víztisztítók, bio mosószerek, stb.)

d) Torna, mozgás, sport, önvédelemi sport, tánc, minden korosztálynak (Egészségnapok, Életmódnapok, Családi Napok, Gyereknap szervezés, táncházak szervezése);

e) Népművészeti és  kulturális programok szervezése (pl. Népi tánc tanfolyam, lapfokú zenei tanfolyam, Rovásírás tanfolyam indítása);

f) Egészségtudatosságra – környezettudatosságra, életmód szemléletváltásra és fenntarthatóságra való nevelő programok tartása (pl.  Öko – Körök indítása,

– Pécsett az első Öko -Köröknek a vezetője voltam, vagyok, 2015-02-13.-án tevékenységemet környezetdíjjal is jutalmazta a Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Alapszabály kelte: 2015. szeptember 17.

Jogerőre emelkedtünk:

„18.Pk.60.094/2015/2/I. szám.

A Pécsi Törvényszék a Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület elnevezésű civil szervezet nyilvántartási ügyében értesíti a kérelmezőt, hogy a 2. sorszámú végzése 2015. november 03.napján jogerőre emelkedett.”

 

Nyilatkozat, az Egészségünkért & Környezetünkért Egyesület a cél- és tevékenység alapján, az alapító okiratban leírtak szerint az alábbi közfeladatok ellátását vállalja. Lásd a táblázatban

A volt Khtv. szeriti „közhasznú tevékenység”Közfeladat megnevezése (állami/önkormányzati)MegjegyzésJogszabályhelyHatályos
1.       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépésAz állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és elősegíti az egészségügy területén működő civil szervezeteknek a tevékenységét1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)
1.       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése,A népegészségügy társadalmi szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2)
1.       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

Véradások szervezéseA gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítása körében a vérellátás feladatát képezi a civil szervezetekkel együttműködve a véradások szervezése1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 225. § (1) b)
1.       egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység

 

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztasága,A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.Hatályos: 2013.01.01
2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásaA családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítéseAz állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § – 6. §
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztésKöznevelési intézmény alapítása és fenntartása.Állam, nemzetiségi önkormányzat, Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy ha a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte.2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. § (3)Hatályos: 2013.01.01.

Megjegyzés: Nem iskolarendszerű képzésben oktatás, ismeretterjesztés.

5. kulturális tevékenységKözösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása lakossági kezdeményezések, önszerveződések támogatása, megőrzésének segítéseA települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)Megjegyzés:

Segítjük az önkormányzatok ezekre irányuló munkáját. Közösen szervezünk programokat, stb.

6. kulturális örökség megóvása 7. műemlékvédelemA kulturális örökség védelme

 

Közreműködés és együttműködés: állam/ önkormányzat, nemzetiségi/ társadalmi/ gazdasági szervezetek, egyházak, állampolgárok2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)
6. kulturális örökség megóvása 7. műemlékvédelemA nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tételeKözreműködnek: állam, önkormányzat, egyházak, társadalmi/egyéb szervezetek, természetes személyek2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 61/B § (3)
6. kulturális örökség megóvása 7. műemlékvédelemAz épített környezet alakítása és védelmeAz állami/ helyi önkormányzati szervek együttműködnek az érintett társadalmi szervezetekkel1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (2)
8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelemTelepüléstisztaság ( síkosság-mentesítés);

hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem,

Az önkormányzat feladata2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.Hatályos: 2013.01.01

Megjegyzés: Mi csak felhívjuk rá a figyelmet, műhelygyakorlatok, fórumok, rendezvények keretében.

8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelemHelyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,

hulladékgazdálkodás

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.Hatályos: 2013.01.01.

Megjegyzés: Mi csak felhívjuk rá a figyelmet, műhelygyakorlatok, fórumok, rendezvények keretében.

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviseletA gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekébenÁllami szervek mellett civil szervezetek is.1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéseHajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosításaA helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10Hatályos: 2013.01.01.

Megjegyzés: Segítjük a hajléktalanok felkutatását és ételt, melegitalt, takarót biztosítunk kritikus helyzetben.

14. sportaz egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportolási lehetőségének támogatásaÁllami feladat.2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)Megjegyzés:

Olyan rendezvényeket, edzéseket, oktatásokat igyekszik egyesületünk szervezni, amelyek segítik az egészséges életmód gyakorlását.

17. rehabilitációs foglalkoztatásinformációk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekébenEzt az állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló szervezet látja el.1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-g)Megjegyzés:

Személyesen is van érintett a szervezetünkben, ezért figyelemmel kisérjük a változásokat és a hozzánk fordulókkal, tanáccsal látjuk el, tájékoztatjuk, hova fordulhatnak egy – egy ügy megoldásáért.

18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásánakFelnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.Az állam mindenki számára biztosítja a felnőttképzésben való részvételhez való jogot.2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)Megjegyzés:

Amennyiben szervezetünk megfelelő épülettel és forrással rendelkezik, szeretnénk hivatalos formában is képzéseket indítani egészségtudatosság, életmód területen. Pl. népi gyógyászat. Gyógynövényismeret, stb.

20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások